&
loading
ATLA
Clash of Empires (Elements in Global China)
IHH Hakkında

Varlığı silinmek istenen Doğu Türkistan kimliğini anlatmak.

Dijital Hafıza Merkezi, kriz bölgelerinin anlatımında ağırlıklı olarak dijital metotların kullanılmasıyla beraber, farklı medya ve iletişim aygıtlarını bir araya getiren proje olarak 2021 yılında kurulmuştur.

Camii kimliğinden arındırıldı veya ciddi hasar gördü. 7550 +

Camii kimliğinden arındırıldı veya ciddi hasar gördü.

Binden fazla kişi "Kardeş Aile" projesi mağduru. 10 +

Binden fazla kişi "Kardeş Aile" projesi mağduru.

Çin'deki doğalgaz rezervlerinin %34'ü, Doğu Türkistan'da bulunuyor. 34 %

Çin'deki doğalgaz rezervlerinin %34'ü, Doğu Türkistan'da bulunuyor.

Var olan bilgileri kullanıcılara sunarken, aynı zamanda yeni bilgilerin farklı perspektiften sunulması projenin işlevsel alanını oluşturmaktadır. Sistematik bir biçimde varlıkları silinmek istenen kriz bölgelerindeki toplumların, toplumsal hafızalarını dijital portallar üzerinden dünyaya anlatmak, gelecek vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Filistin ile yayın hayatına başlayan ve Doğu Türkistan ile devam eden Dijital Hafıza Merkezi, farklı kriz bölgeleri üzerine de çalışmalarını devam ettirmektedir.

Varlığı silinmek istenen Doğu Türkistan kimliğini; hukuki, sosyal, siyasi ve medya aracılıklarıyla savunuculuk faaliyetlerinde bulunarak anlatmak, Doğu Türkistan çalışmalarımızın özünü oluşturmaktadır.